Stiftelsen Skånsk Framtid

Stiftelsen Skånsk Framtid stiftades 1989 och är i grunden en förvaltningsstiftelse som förvaltar kulturvärden som forskningsdokumentation och boksamlingar. I Stiftelsen ingår även Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag som administrerar och vårdar intstitionerna Flaggdagen och Årets skåning.


Skånelands historia i ett nötskal

The history of Scania in a nutshell

Detta är Skånelands historia sedan stenåldern. Utdrag från en plansch från 1984.

This is the long history of Scania. Extracts from a poster printed in 1984.


Böcker på nätet

Böcker publicerade i sin helhet.

Stiftelsen Skånsk Framtid innehar erhållit upphovsrätt för ett antal böcker om regionen som inte längre finns att köpa mer än kanske på antikvariat.Dokument

Stiftelsen har en stor samling dokument som idag finns arkiverade på Skånes Arkivförbund i Lund. Dokumenten finns tillgängliga för allmänheten för forskning. Ett urval av dessa dokument är publiserade här.


Flaggskriften

The Scanian Flag

Denna flaggskrift har titlen "Historia och historier bakom den rödgula korsflaggan" Den finns endast ett litet antal exemplar kvar och ett nytryck är inte aktuellt för stunden.

This boklet "The Red and Yellow Cross Flag - History and Stories Told" is almost sold-out and a reprint is not considered for the moment.


Sångbok för Skåneland

Sånger, visor & andra texter

Ur Stiftelsen Skånsk Framtids samlingar men även en del inskickade bidrag.
Information about Scania in English

Information about geography, the flag, the language, the history and much more. The information is short and brief.