Stiftelsen Skånsk Framtid

Skånelands historia i ett nötskal

English - Follow the top navbar.

Alla texter och illustrationer på dessa sidor härrör från en poster som för ett antal år sedan producerades av en organisation i Skåne - ASKA. SSF har erhållir copyright från både författaren och tecknaren. Materialet få ej användas utan tillstånd från SSF.

Stenåldern - Bronsålder - Järnålder

9000 - 1800 Barumskvinnans grav vid Oppmannasjöns strand från ca 7700 f.0., det äldsta gravfyndet i Norden. Skåneland befolkas av megalitbönderna ca 9000 f0.

1800 - 500 Ca 1000-1200 f.0. med gåtfulla ristningar om procession, gravoffer och symboliska bilder, som står i dödskultens tjänst. Nordens märkligaste och största bronsåldersröse.

500- 400 Kåsebergaskeppet ­Kung Ales grav. Nordens största skeppssättning


The Migration period

400 - 800 Det bördiga och centralt belägna Skåneland blirr grunden för den första nordiska centralstaten under 700-talet under de skånska kungarna Ivar Vidfamne och Harald Hildetand.


Vikingatid

800 - 1047 Skåneland tidvis självständigt kungadöme, i övrigt jarladöme inom danska riket. Skånsk ätt på Danmarks tron från 1047 med Svend Estridssen. Stor utvandring till Normandie, Danelagen och Vinland väster om Oder. Normandies flagga och vapen anknyter till Skåneland.


Mot danska makthavare

1043 - 1536
Mellan 1043-1536 reste sig Skånelands folk 12 ggr mot den danska kungamakten och 6 ggr upprättades det autonoma skånska kunga­dömet. De stora upproren 1524-26, 1534-36 var får folkets man Christian den Gode, mot adeln och de slesvigska hertigarna på Danmarks tron, som var i allians med Gustav Eriksson i Sverige.


Kyrkans storhetstid

1103 - 1536
Ärkebiskopsdöme inrättas i Lund 1103 får hela Norden. Lund och Skåne blir kyrkans och kulturens centrum i Norden. Skåneland är ett av danska rikets tre riksdelar med avgörande inflytande på rikets utveckling. Skånelands landsting samlades vid Arendala och från 1183 vid Lerbäcks hög i Lund.


Sillatid

1180 - 1527
Efter vikingatidens handelssjöfart på Västeuropa uppstår det stora sillafisket mellan 1180 och 1527. Skånemarknaden blir berömd i hela Europa. 100-tals fartyg samlas årligen vid denna och Nordeuropas ekonomi kretsar bl a omkring sill och salt.


Unionstid

1397 - 1523
Ett avgörande inflytande på nordisk politik spelar ärkebiskoparna i Lund där den nordiska unionstanken föds 1332. Skånska landstinget välj er 1387 Margareta Valdemarsdatter till Danmarks "fullmäktiga Fru och rätta husbonde". Hon accepterar den skånsk-nordiska unionstanken, som förverkligas i Kalmar 1397. Hon bosätter sig i Skåne varifrån Norden leds.


Reformation

1524 - 1533
Reformationen inträffar i Skåne med 1520-talet. Skåneland har sina egna reformatorer t ex Hans Mikkelsen, som översatte Nya Testamentet 1524 från latin, Christian Pedersen i Malmö som också översatte en rad skrifter till det Öresunds-skånska språket. Han kallas"den danska litteraturens fader" . Borgmästaren i Malmö Claus Mortensen utgav 1528 den första danska psalmboken kallad "Malmö-Salmebogen" .


*****

© NOTE: All images and texts are under copyright (ASKA). Do not reproduce in any form without the concent of Stiftelsen Skånsk Framtid.